Takbehandling med Grön-fri

Grön-fri

Vill du bli av med mossan på taket? Växtlighet på hustaket är vanligt. Det första som börjar växa på taket är lavar, som mossan i sin tur växer fast på. Betong- och eternittak är taktyperna som vanligtvis drabbas.  Lertegel får sällan mer än lavar som påväxt. Faktorer som spelar in i mossans spridning är hur nära växtlighet, vatten och hav huset ligger samt hur taket påverkas av skugga och solinstrålning. 

Risken med mossan är att pannorna blir så fuktiga att de skadas eller att bärverket under ruttnar. Det vanligaste misstaget husägare gör då de ska avlägsna växtligheten är att de spolar med högtryck - och gör det uppåt. Det riskerar att vatten kan leta sig in under pannorna och skada underlagspappen.

Vi är auktoriserad Grön-Fri entreprenör och hjälper dig gärna med att bli av med mossan på taket. Läs nedan hur Grön-Fri metoden fungerar. 

Tänk på att vi även kan hjälpa dig med takläggning och takunderhåll

Vi finns i Broakulla och utför våra uppdrag främst i Emmaboda, Nybro, Lessebo och Karlskrona kommun. Välkommen att kontakta oss med dina frågor och självklart är du varmt välkommen att boka tid för hembesök.

Vi hörs! Janine & Uwe Tham

0471/ 40 333

Grönfri: Steg 1

Mossa tas bort med borste i förväg - inget högtryck! Vi rengör även takavvattningen dvs vi tar bort löv och smuts som ligger i hängrännan och behandlar sedan både takytan samt hängrännan med GRÖN-FRI så att allting blir rent och snyggt igen.

Grönfri: Steg 2

När vi har avslutat vårt arbete städar vi upp efter oss. Allt avfall förs till Miljöstationen.

  • Vid behandling med Grön-Fri dör påväxten omgående 
  • Regnet spolar med tiden bort resterna utan att ytan behöver bearbetas i efterhand
  • Grön-Fri har en förebyggande effekt, är biologiskt nedbrytbart och påverkar inga byggnadsmaterial negativt.
Plåttak med alger, 1 år efter behandling med Grön-Fri
Takpapp med lav, 3 år efter behandling med Grön-Fri

REFERENSER: INNAN & EFTERÅT

Grönfri (Tham Plåt & Bygg AB)
Grönfri (Tham Plåt & Bygg AB)
Grönfri (Tham Plåt & Bygg AB)
Grönfri (Tham Plåt & Bygg AB)
Certifierad Hetarbetare (ID 412907)
Allmän Ställningsutbildning enligt AFS 2013:4
BAS P/U