Referenser

Vårt jobb är det att hjälpa villa- och fastighetsägare att förverkliga sina drömmar runt omkring sina hem och sina verksamheter. Nedan hittar du några exempel på tidigare utförda arbeten. Klicka på respektive bild för att få mer information kring våra tjänster. 

Du är alltid välkommen att ställa dina frågor och att boka gratis hembesök & offert på 0471/ 40 333 eller via kontaktformuläret. Vi hörs!

Skorstensskydd "LAGOM" (Tham Plåt & Bygg AB)
Byggnadsplåt, ränndal (Tham Plåt & Bygg AB)
Byggnadsplåt, ståndskiva (Tham Plåt & Bygg AB)
Byggnadsplåt, inklädsel källardörr (Tham Plåt & Bygg AB)
Byggnadsplåt, inklädsel källardörr (Tham Plåt & Bygg AB)
Byggnadsplåt, köksfläkt (Tham Plåt & Bygg AB)
Taksäkerhet (Tham Plåt & Bygg AB)
Takavvattning (Tham Plåt & Bygg AB)
Takavvattning (Tham Plåt & Bygg AB)
Skorstensskydd (Tham Plåt & Bygg AB)
Skorstensskydd "FÅGELFRI" (Tham Plåt & Bygg AB)
Skorstensfot (Tham Plåt & Bygg AB)
Helbeslagning skorsten (Tham Plåt & Bygg AB)
Svetsning, ståltrappa (Tham Plåt & Bygg AB)
Svetsning, glaskonst (Tham Plåt & Bygg AB)

De flesta murningsarbetena genomför vi i samarbete med vår underentreprenör Stephan Künzle. Han är utbildad murare och kakelugnssättare och den som vi vänder oss till med murningsarbeten som uppstår i samband med våra arbeten. Du får en offert från oss som inkluderar hans arbete - smidigt för dig som kund. 

Skorstensmurning (Tham Plåt & Bygg AB , Firma Künzle)
Renovering betongtrappa (Tham Plåt & Bygg AB, Firma Künzle)
Renovering betongtrappa (Tham Plåt & Bygg AB, Firma Künzle)
Mindre putsarbeten (Tham Plåt & Bygg AB, Firma Künzle)
Altan, uteplats (Tham Plåt & Bygg AB)
Altan, uteplats (Tham Plåt & Bygg AB)
Altan, uteplats (Tham Plåt & Bygg AB)
Altan, uteplats (Tham Plåt & Bygg AB)
Skärmtak över luftvärmepump (Tham Plåt & Bygg AB)
Skärmtak balkong (Tham Plåt & Bygg AB)
Skärmtak och trätrappa (Tham Plåt & Bygg AB)
Ommålning träfasad (Tham Plåt & Bygg)
Ommålning träfasad (Tham Plåt & Bygg)
Byte träfasader (Tham Plåt & Bygg AB)
Byte träfasader (Tham Plåt & Bygg AB)
Staket (Tham Plåt & Bygg AB)
Staket (Tham Plåt & Bygg AB)
Tak efter grundmålning
Tak efter grundmålning
Falsat plåttak
Falsat plåttak
Tak efter slipning
Tak efter slipning
Ommålning falsat plåttak (Tham Plåt & Bygg AB)
Ommålning falsat plåttak (Tham Plåt & Bygg AB)
Tegeltak (Tham Plåt & Bygg AB)
Tegeltak (Tham Plåt & Bygg AB)
Tegeltak (Tham Plåt & Bygg AB)
Profilerad plåt (Tham Plåt & Bygg AB)
Profilerat plåttak (Tham Plåt & Bygg AB)
Takrengöring, Grönfri (Tham Plåt & Bygg AB)
Takrengöring, Grönfri (Tham Plåt & Bygg AB)
Takbesiktning & underhåll (Tham Plåt & Bygg AB)
Takbesiktning & underhåll (Tham Plåt & Bygg AB)
Certifierad Hetarbetare (ID 412907)
Allmän Ställningsutbildning enligt AFS 2013:4
BAS P/U